REGLEMENT SEIZOEN 2020/2021

lidkaart

1. LIDGELD: € 10

– U ontvangt maandelijks ons informatieblad “‘t Pekkeltje”.

– U hebt gratis toegang tot de Bellebos Digishow.

– U geniet van reducties op onze activiteiten.

– Als U aan alle 7 maandelijkse clubwedstrijden deelgenomen hebt, betaalt u slechts 5 €.

2. VERGADERLOKAAL:

Bovenzaal ‘t Verschil

Eernegem-Markt 2,  Eernegem.

Elke 2e vrijdag van de maand om 20 uur en de foto van het jaar is de derde vrijdag van maand juni

t verschil 2
 1. MAANDELIJKS PROGRAMMA.
  a) Projectie en jurering van het opgelegde onderwerp (max. 3 werken per auteur).
  b) Bespreking van de werken van de maandelijkse wedstrijd, met tips en raadgevingen.
  c) Lesgedeelte : toelichting over een facet van de fotografie, zoveel mogelijk door sprekers met aangepast materiaal.

4. DOELSTELLINGEN

 1. De fotoliefhebber bijstaan en helpen in het beoefenen van zijn hobby, zodat hij op fotografisch gebied betere resultaten voor zichzelf bekomt. Door het onderling uitwisselen van ervaringen en technieken kan zeer veel bijgeleerd worden.
 2. Het leren maken van montages, zowel individueel als in groepsverband.
 3. Het organiseren van een clubwedstrijd door middel van opgelegde onderwerpen om de leden te stimuleren tot het fotograferen van niet alledaagse zaken. Uit de foutenanalyse en kritiek de nodige lessen trekken om beter te doen.
 4. De leden de gelegenheid bieden om aan wedstrijden van andere verenigingen deel te nemen, waardoor de mogelijkheid ontstaat hun eigen naam en die van de club meer bekendheid en prestige te geven.
 5. Het organiseren van een jaarlijkse digishow, waardoor we niet alleen met ons werk naar buiten kunnen treden, maar tevens een vorm van cultuur en ontspanning aan de bevolking te kunnen aanbieden.
 6. Het inrichten van feestjes, uitstapjes, enz…om de vriendschap onder elkaar hecht te houden, elkaar beter te leren kennen en te waarderen.
 7. WEDSTRIJDFOTO’S

Het reglement is niet gewijzigd. Je mag maximum 3 werken laten meespelen. Ze dienen ten laatste de maandag om23h59 vóór de vergadering bij fotoclubbellebos@outlook.com aanwezig te zijn. De beelden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Enkel werken .jpg formaat zijn toegelaten.

Afmetingen: breedte max 1920 pixels zijn, hoogte naar keuze tot maximaal 1080 pxls

Ofwel : hoogte moet 1080 pixels zijn; breedte naar keuze tot maximaal 1920 pxl

Geef elk beeld een titel, gevolgd door een spatie, lidnummer (bv. verkoopster 16.jpg)

Behoud voor jezelf het origineel werk op ware grootte. Op het einde van het seizoen vragen we één werk terug om een grote foto te maken.

U dient eigenaar te zijn van het beeld + bij discussie kunnen bewijzen aan het bestuur!

 1. PUNTEN.  a) Er worden punten gegeven op 20.
  b) De punten worden omgezet in %.
  c) Het behaalde % van de twee beste werken wordt samengesteld voor het opmaken van het maandklassement.
  d) Alle leden welke ten minste aan één wedstrijd hebben deelgenomen, komen op de computerlijst voor.
  e) Een selectie van 25% van de werken wordt ingehouden voor de digishow. Gelijkaardige, identieke  (of heel goed gelijkende) werken van eenzelfde auteur, binnen eenzelfde thema, zullen niet weerhouden worden, zelfs al behoren ze tot diezelfde 25%. f)    eenzelfde werk in verschillende thema’s aan bod laten komen is niet toegestaan.
 2. JURY.

De jury bestaat zo mogelijk uit 5 leden van een vreemde club (indien onvoldoende in aantal kan dit aangevuld worden met eigen leden)

–  Een eigen jurylid mag geen punten geven aan zijn eigen foto’s.

– De jury houdt objectief rekening met de compositie, originaliteit, scherpte, belichting, onderwerp, enz…

 1. NIEUWE LEDEN.

–  Men kan ten alle tijde lid worden.

–  Minimumleeftijd : 15 jaar.

–  Men is niet verplicht om aan alle wedstrijden deel te nemen.

–  Nieuwe leden worden zoveel mogelijk met raad en daad bijgestaan door mensen met meer ervaring.

 1. PRIJZEN.

De eerste drie uit het eindklassement ontvangen een herinneringstrofee, welke op de maaltijd (november) wordt uitgereikt.

De winnaar van de  “foto van het jaar” krijgt een speciaal aandenken.

 1. DE Fotoclub BELLEBOS is een neutrale vereniging die aangesloten is bij het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) en bij het Westvlaams Verbond van Foto- en Diakringen (W.V.F.D.).

11 Extra reglement: Als we een foto kunnen betrappen op plagiaat of dergelijke praktijken zoals:

– foto’s nemen van affiches en die dan spelen als origineel beeld

– foto’s nemen van opgezette dieren in een dierentuin of dergelijke zaken

– foto’s afhalen van internet of TV fotograferen of andere toepassingen

Dan zal de foto direct uit de wedstrijd-uitslag geweerd worden. Met andere woorden 0 punten.

Want zulke praktijken hebben niks met fotografie te maken. Fotoclub Bellebos Eernegem is een FOTOclub. We moeten toch een klein beetje eerlijk blijven.

Reglement extra wedstrijd vanaf 2017

– Het moeten nieuwe beelden zijn d.w.z. geen foto’s die je al eens gespeeld hebt bij fotoclub Bellebos

– je mag nooit 2 maal dezelfde foto insturen

– Je mag ook niet met de foto spelen in thema  ‘Vrij’ en dan in de extra wedstrijd ‘Vrij’.

– Om als kandidaat-winnaar mee te dingen, moet je ook aan alle gewone thema-wedstrijden hebben deelgenomen.

– Op het einde van het werkjaar hebben we een kampioen en die krijgt een aandenken.

– In de Digishow wordt er dan ook een montage gemaakt van het gekozen thema

– Tot slot niemand is verplicht om aan deze wedstrijd deel te nemen.

– Veel succes

12 . !!! Een opmerking voor het werkjaar 2020/2021 we gaan, met een extra oog er opletten dat men GEEN twee maal dezelfde foto speelt of al gespeeld heeft, met andere woorden wanneer men eens een foto (bewerkt of niet bewerkt) heeft gespeeld in gelijk welk thema dan ook mag diezelfde foto niet meer gespeeld worden in een ander thema. Zo is iedereen gelijk voor de wet, want alle foto’s die gespeeld zijn in bij fotoclub Bellebos komen in ons archief terecht (extern harde schijf)!!! Als men volgend seizoen en ook de jaren daarop zoiets vast stelt, dan komt foto niet meer voor in het klassement. Dus is iedereen nu  verwittigd en een verwittigd man en vrouw is er twee waard.!!! Hopelijk speelt iedereen het spel eerlijk, bedankt voor jullie begrip.

– Door het inzenden van de foto’s verlenen de deelnemers een niet-exclusieve licentie aan fotoclub Bellebos dit wil zeggen dat we foto’s kunnen gebruiken in ons tijdschrift het ”Pekkeltje” , in onze digshow, website, in onze fototentoonstelling, …

De fotograaf behoudt verder alle rechten op de ingestuurde foto’s.

Lid worden Diaclub Bellebos

Registreer je vandaag nog als nieuw lid van diaclub bellebos. Lid WoRDEN